Låt oss utveckla Sofielund tillsammans

Fastighetsägare Sofielund arbetar för att öka trivsel, trygghet och sammanhållning i Sofielund. Vi är en ideell förening med nästan 40 medlemmar. Vi välkomnar alla som äger hyresfastigheter och lokaler samt bostadsrättsföreningar, byalag, företag och verksamheter. Tillsammans gör vi Sofielund till en bättre stadsdel att bo, leva och arbeta i. Läs mer om oss och hur vi inspireras av BID, verktyget för stadsutveckling.

sofielund

En av grundstenarna när föreningen bildades var BID-modellen, som ett verktyg i stadsutveckling. BID står för Business Improvement Districts, som är en modell för kommersiella fastighetsägare och näringsliv som vill samverka för att tillsammans med civilsamhället och stad satsar på och förbättra ett område. Modellen har utvecklats i USA och Kanada, där det finns en tvingande lagstiftning för hur arbetet i så fall ska bedrivas.

Fastighetsägarna och Malmö stad betalar

I Sofielund har vi valt en frivillig modell där BID står för Boende, Integration och Delaktighet. Medlemmarna i föreningen betalar en medlemsavgift och en serviceavgift. Malmö stad finansierar en utvecklingsledare och administration, eftersom man ser med stort intresse på det här arbetet.